Organy Fundacji

 

Władzami fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd.

Rada Fundacji składa się z dwóch członków i jest organem kontrolnym i opiniującym działania Fundacji.

Obecnie Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, a jego zadaniem jest podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

Prezesem Zarządu jest Joanna Pakos-Szczerbik.